Jdi na obsah Jdi na menu
 


Já mám pravdu... a ty se mýlíš (24.5.2007)

27. 6. 2007
 

Dnešní den nám přináší další vlnu vyšší energie, doprovázenou dalšími skvělými zkušenostmi a jevy. Působení nových energií, vyšších než předcházející, může způsobovat bušení srdce a příznaky přetížení, ospalost, a dokonce ohromný pocit míru. Pokud v toku energie pocítíme přerušení, můžeme být snadno katapultováni do nižších vibrací. Jestliže k tomu dojde, zpozorujeme zvýšení sporů... projevy tvrdohlavosti... rozdílnost názorů... množící se urážky a obhajoby... a z toho vyplývající útoky a rozchody.

Během období klidu může být patrné zvyšování napětí ve zprávách i jinde, pořád ale přetrvává tok synchronicit, pouze pokud si sami k němu povolíme přístup. Současně ale setrvává horečná energie, jelikož se nám v rekordním čase projevuje tolik nového... ať už se jedná o věci, které si přejeme, nebo o věci, co si nepřejeme. Také jsme zaměstnáni záležitostmi týkajícími se přechodného stadia, ale už se blíží doby, kdy se všechny prvky dostanou na svá nová místa... a období přeměny bude tak skončeno.

Nyní se nám naskytuje příležitost, více než kdykoliv předtím, a tato příležitost pro nás spočívá v proniknutí do reality vyšších dimenzí.

Jak již bylo zmíněno v předchozích článcích, můžeme si zvolit cestu pomalou, nebo rychlou. Můžeme se rozhodnout, zda zůstaneme ve staré realitě strachů, pochybností, nejistot, malých přání a jiných podobných záležitostí... nebo se jednoduše pozvednout... a spojit se s novými vibracemi vyšších energií, které nás nyní obklopují.

Nové vibrace a realita ví, že na každý problém existuje velice jednoduché řešení. Ví, že nemusíme obejít celý blok domů, abychom se dostali přes ulici. Ví, že námaha a utrpení nebudou v tomto novém světě už potřeba. Ví, že se nyní můžeme navzájem duchovně spojit, pokud se rozhodneme prohlédnout iluzi dysfunkčních vztahů, jelikož naše nejvyšší a nejvnitřnější „já“ jsou ve skutečnosti vše, co existuje.

Vyšší sféry vědí, že to, nač se zaměříme, se stane naší realitou... stane se naší zkušeností a vše, co nás obklopuje, nám jen slouží jako opora na naší úrovni... na úrovni, kde se nachází vše, co si vybíráme pro své životy a čím jsme se rozhodli naplnit svou mysl.

Naše prostředí nás velmi rádo podpoří ve vytváření všeho, pro co se sami rozhodneme, a to ve všech směrech. Je připraveno reagovat na nejmenší náznak z naší strany... ochotně projevit to, co chceme vidět a co si myslíme, že vidíme. Skuteční tvůrci jsme my. Naším jediným omylem je odmítnutí vidět svoji vlastní moc tvořitele.

Ve vyšších sférách to, co vidět nechceme, nebo to, co se rozhodneme ignorovat nebo čemu budeme věnovat pouze minimální pozornost, prostě nebude existovat. Vše tvoříme my sami a čím vyšší máme vibrace, tím je to zřejmější. Tudíž soustředěním se na pozitivno se nám jej podaří získat.

Co tedy vytváří všechny ty krizové scénáře a útoky, kterým jsme všude vystaveni? Jak toho začínáme tolik ztrácet z našeho vlastního já a opouštět aspekty, které už nemohou existovat ve vyšší vibrační realitě, jsme jaksi zachváceni panikou. Bojíme se, že přestaneme existovat, a někdy si neuvědomíme, že to, co zůstává, je právě ta hrudka ryzího zlata našeho vlastního já. (Toto je částečným důvodem, proč přibíráme na váze... nechceme zmizet! Také ale v sobě držíme vyšší energie, čímž naše tělo získává plnější tvar. Možná jsme se domnívali, že vibracemi na vyšší úrovni získá naše tělo lehkost a ladnost, ale my se nyní stáváme fyzicky hutnějšími!)

Krize nastávají, protože máme strach, že zmizíme... že to, čemu jsme věřili, se najednou ukáže neplatné. A co pak s námi bude? Byli jsme jednoduše závislí na iluzi, o které jsme mysleli, že je tou nejrychlejší cestou? Že je nejlepší a nejpravdivější? A v jiných scénářích, držíme se tak zoufale se našich strachů, protože jsme doposud nepoznali nic jiného?

Lpíme na nich, chytáme se jich, abychom se zachránili (nebo toho, kým si myslíme, že jsme) a útočíme na ty, kdo mají jinou víru (nebo dokonce sami na sebe za svou odlišnou víru). To vše se může stát převládající skutečností, když dosáhneme další vibrační příčky na žebříku vývoje. 

Ale máme zde řešení: ve starém světě byla planeta Země stvořena jako hřiště ke tvorbě a experimentování. Vše a cokoliv mohlo a mělo právo existovat. Bylo vhodné a správné, že zde nalezla místo celá škála různých vyznání a z nich vyplývajících experimentů. Z tohoto pohledu bylo rovněž nevhodné a nesprávné jakékoliv odsuzování, jelikož nic nebylo správné ani špatné, protože vše jsme tvořili a vše bylo povoleno.Nyní jsou ale naše vibrace vyšší. Již nepotřebujeme kličkovat po stovkách silniček, abychom se dostali k cíli. Nemusíme navigovat po močálech nekonečných přesvědčení... zachytávat se hutnějších energií, narážet do mnoha různých názorů a všelijakých domněnek. Ve vyšších říších existuje pouze několik typů přesvědčení a scénářů. Pokud se nám podaří do nich proniknout, budeme s vyššími úrovněmi synchronizováni, a vše ostatní zůstane jednoduše v realitě starého světa, která nás již nebude moci zasáhnout.

Pravděpodobně se zeptáte, o jaká přesvědčení se jedná.

Můžeme se rozhodnout věřit, že nám ostatní ubližují, nebo že vše je vždy v perfektním Božím pořádku. Můžeme se rozhodnout vědět, že jsme všichni na stejné stránce, i když si tuto stránku můžeme znázornit stovkami různých způsobů. Neboť nakonec v jádru svých přání tvoříme všichni jeden celek. 

Když se nám podaří najít podobnost nebo souběžnost s někým jiným, je to jednoduše tím, že identifikujeme jednotku nebo společné rysy ve vztahu k určitému oboru nebo k tématu, nebo k cestě podobné té, kterou jsme si vybrali k vyjádření svých přání ve vyšších úrovních. Pokud k tomuto dojde, máme pocit duchovního spříznění, harmonie a splynutí s ostatními nádherným a zvláštním způsobem. Tímto vznikne synchronizace, která vytvoří průlom a kanál, kterým přes nás proudí ze Zdroje ještě více energie, pravidelně a bez odporu... jelikož odpor vždy způsobí zablokování toku světla. 

Jestliže jsme schopni vědět, že ve většině případů si všichni přejeme to samé, přestože to můžeme vyjádřit mnoha různými způsoby, pak zjistíme, že nepotřebujeme útočit, urážet nebo kritizovat víru někoho jiného.

To, čeho zanecháváme, když na planetu pronikne více světla a to pronikne i námi jako jedinci, jsou naše náhledy a způsoby nižších úrovní, kterými jsme se vyjadřovali ve starém světě. Jestliže jsme schopni je překonat a dosáhnout spojení a harmonie na stejné stránce jako všichni ostatní, s náhledem na vyšší úroveň, potom se můžeme vyhnout všem konfliktům. Do nebe vede mnoho cest, ale jakmile se tam jednou dostaneme, cesty které jsme použili, už pro nás ztrácejí na důležitosti.

Vzpomenete si na své sestry a bratry na duchovních úrovních? Vzpomenete si, jak jsme všichni souhlasili, že si na sebe naložíme tolik chyb a zla, abychom tyto negativní energie mohli transformovat? Vzpomenete si, že jsme všichni jedna velká spojená rodina, se stejným posláním a záměrem? Vzpomenete si na náš společný cíl, kterým je zvýšení vibrací planety naším prostřednictvím? Vzpomenete si, že všichni tu máme velmi specifické poslání nebo záměr, abychom posunuli nový svět dopředu pomocí našeho nadšení, zájmů a vědomostí?

Řeknu vám, jestliže jste nyní v synchronizaci se svou vášní a štěstím (nebo s určitým záměrem při vytváření nového světa), budete se i nadále setkávat s nejzvláštnějšími způsoby synchronizace, jaké si jenom dokážete představit, a ty vás nasměrují do reality vyšších dimenzí. V celkovém plánu jsou drobnosti naprosto nepodstatné. Soustředit se na detaily a dřít se s okrajovými záležitostmi z vás jen vyčerpá cennou energii, která by vám mohla napomoci již nyní k poznání nebe. Proto se přes tyto zbytečnosti přeneste. Neskutečné množství nebeských zážitků čeká jen na váš příchod.

Přeji vám v tomto pozoruhodném čase nebe v srdci, hvězdný třpyt v duši a zázraky v životě.

Příště na shledanou,

Vaše Karen


Překlad: Johanka

 
 

 

Mail list

Statistiky

Online: 1
Celkem: 94003
Měsíc: 474
Den: 14