Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neuvěřitelné energie portálu 11/11 (12.11.2007)

28. 11. 2007
Zdravím Vás!

Je to už dlouho, co jsem nepsala. Procházela jsem docela velkou transformací. Jak padlo rozhodnutí, že se opravdu fyzicky přestěhujeme na nové místo … znamenalo to nechat hodně za sebou ... lidí i situací, které jsem nepředpokládala. Avšak nyní jsem opět připojená na internet a také k tomuto velmi novému místu. A i přes některé náročné a náhlé ztráty se cítím se lepší než kdykoliv před tím. Cítím se, jestli to tak můžu říct, jako kdybych dorazila do Nebe. Tak omlouvám se za dlouhou přestávku a nyní přímo k novému popisu energii.

Do 11. listopadu byly zuřivé energie stále přítomné a my jsme se nacházeli v prostoru držení ... v oku hurikánu vířícího okolo nás. Avšak s příchodem otevření vstupu 11. listopadu, jsme se byli schopni spojit s novým. Tyto energetické pilíře, ktere jedenactka drži, nám vždy dávají možnost vstupu do nové či vyšší dimenze. Otevření se uskutečnilo a nové začne dopadat a místo. A jak transformace pokračuje … tento je jedním z velkých …

 

 

V tomto čase zuřivých energií a pocitů, že se nacházíme ve velmi divném místě nepohodlí a s nemožností někam jít a nečeho se držet, se můžeme cítit jako bychom existovali v jakémsi cizím prostoru temnoty a prázdnoty či jako by jsme vyjeli z našich kolejí bez jakékoliv představy kdy a kde najdeme naše koleje nové. Jsme drženi zpět, jako by jestě nebyl čas k zakotvení ve vyšší realitě. A tím jak vibrujeme výše než naše okolní realita cítíme se velmi nepříjemě

A je tu logické vysvětlení pro tyto prázdné, zuřivé a nepatřící zkušenosti které právě teď prožíváme. A všechno, je jako vždycky, v naprostém a perfektním pořádku. Tady je vysvětlení toho co se dělo a stále dít bude, (jen nyní jsme více bezpeční a šťastní v našem “novém “ místě). Protože už tu pro staré a těžké energie nezbývá moc toho, čeho by se chytily a tak se chytají a tlučou mezi sebou, honí do kolečka v zoufalě snaze najít záchytný bod. Běhajíce tam a zpět jako by stále říkaly: “Já mám pravdu a ty se mýlíš”. Potřebují najít místo k životu, tam kde už žádné není. Vypadá to jakoby nemohli pochopit, že jejich domov je pohromadě s ostatními a že na nejvyšší úrovni jsme my všichni jedno.

 

Chytají se čehokoliv co dává smysl. Avšak v současnosti smysl vlastně nic nedává, to co bývalo realitou už nyní realitou není a iluze starého světa jsou nyní očividně iluzemi.

 

A s ohledem na toto se mnoho rozděluje. Všechno co drželo pohromadě v prostoru níže vibrující energie se tříští na kusy a spěje k zániku. Vztahy které držely pohromadě z energii, které nejsou nejvyššího řádu budou náhle končit a jako by se i mnohem více ztrácelo do nového a rozdílného prostoru.

 

Toto je součástí pádu a může to být velice náročné.M§žeme se cítít jako bychom se zoufale snažili čehokoliv zachytit, avšak ani nemusíme vědět co to je, jak toto už dál nemůže existovat ve výše vibrujícím prostoru. Doposud vše fungovalo v prostorové hierarchii. Jak se tento poslední posun otevřel, věci se zovu dali do pohybu směřují tam kam se nyní perfektně hodí. Některým byl vzestup povolen, některým však ne. Avšak je tu vždy možnost nové volby a jeden nikdy není co se stane příště.

 

Pokud se zaměříme a zúčastníme se čehokoli co vibruje jako láska, přitáhneme to do našeho prostoru. Moje maminka a dcera a já spolu telefonujeme skoro každý den, i když žijeme v různých částech USA. Pro mě tato láska a podpora byly kotvou v několika minulých týdnech. A vypadá to jako by rostla a rostla, tím jak jsme oddaní jeden druhému. Opravdu nevím co bych si počala bez těchto žen, které tolik miluji a jejichž láskou a staráním jsem požehnána. To je vyšší vibrace lásky, která je tu stále velmi silně přítomná.Tento druh vibrace vždycky zůstane nedotčený, ať už se cokoliv změní. Ten prochází přes jakoukoliv překážku a přes jakékoliv prostorové uspořádání.

 

Energie co příchází v poslední době také vyvolávají značný strach z opuštěnosti. Tím jak je všechno nestabilní potřebujeme jeden druhého ještě víc než kdy před tím. A mužeme to cítit jako ironii, že tak moc nás opouští právě v době kdy potřebujeme jít dohromady. Avšak toto je způsob vzestupu. Je to individuální cesta pro každého z nás, a tak se rozdělujeme a znovu se scházíme, tak jak se posunujeme a měníme.

 

Když jsou tyto divoké a zdánlivě černé energie přitomny v takovémto množství, pocity strachu a osamocenosti se zvyšují. Na určitých úrovních víme, že mnoho odchází a tím že ještě nejsme ukotveni může to být velice znervozňující nacházet se jako by vysící v prostoru bez prostoru s ničím čeho bychom se mohli chytit.

 

S možností konečně najít kotvu před námi, věci půjdou mnohem lépe. Když se příležitost objeví je většinou nejlepší jí využít. Pokud se roznodneme ji nevyužít, pokud nejsme právě ted připraveni víme, že se další možnosti znovu objeví. Moje osobní pravidlo je, že vždycky je chci využít když přijdou. A to i v připadě že se obávám, a jestě nikdy jsem nelitovala. Předpokládám, že to obnáši hodně důvěry a dobrý systém vedení, avšak pokud saháme po vyšších znalostech, většinou jsme docela bezpečni.

 

Místa kde se nyní každý jednotlivě nacházíme jsou velmi různorodá. Některé duše žijí uprostřed hustě obydlených oblastí a to je právě misto kde teď potřebují být. Výše vibrující “kapsy” energie existují kdekoliv … uvnitř našich domovů a dokonce i ve velmi malých mistech uvnitř velkých mist s níže vibrující energií. Pokud jsi jedním z těch kdo se nachází v této situaci, věz, že pro okolní svět budeš neviditelný. Pokud vibruješ výše budeš doslova nepostřehnutelný a bezpečný, pokud se sám nerozhodneš vyjít ven s posláním lásky a služby. Prostorová hierarchie nás vždz uržuje v bezpečí. Je to proto, že nikdo nemůže vstoupit do výše vibrujícího prostu pokud nevibruje stejně. Můžeme vždycky jít níže než vibrujeme (i když ne na dlouho), avšak nikdy výše než vibrujeme. Není nám dovoleno vstoupit dokud opravdu nezačneme vibrovat stejně.

 

Mnozí z nás jsou v jiné situaci a jiné realitě. Nejbližší obchod je teď asi hodinu cesty od mého domova. Včera jsem se vydala do většího městečka v okolí – tady v Novém Mexiku – a zašla do Wal-Martu, potřebovala jsem pár věci do nového domova. Úplně jsem se rozechvěla a byla rozrušená, nemohla si uvedomit co vlastně potřebuji. Chodila jsem kolem dokola v  podivném stavu, ztracená a roztřesená a později jsem dorazila domů ve velmi nevyrovnaném stavu, mimo svůj střed. Nemohla jsem tam najít žádné zdravé jídlo, a celkově nic moc dalšího co bych potřebovala, či co by dávalo smysl.

 

Jak jsem později zjistila, všechno bylo v naprostém pořádku. Teď vím, že si potřebuji péct svůj vlastní celozrnných chleb a fungovat na místní zelenině a ovoci, stejně jako mnozí zanícení pěstilelé v mojí oblasti. Všechny moje potřeby mohou byt velmi snadno naplněny zde, tak jak jsem ostatně vždycky věděla, avšak tato zkušenout kterou jsem prošla “přinesla tento vzkaz domů”. Život tady naprosto vyňatý z okolního světa. Perfektní, jako pro mě určený. Veškerou podporu co budu potřebovat dostanu tady, naprosto bez úsilí. Moje staré zvyky naplňování potřeb z venčí se potkaly se signálem: “Ne, už ne …”

 

A tak udržovací vzorec a čekání je končeně u konce. Nyní máme zaručený plný přístup do vyšší dimenze, a to i ve fyzickém světě. To nám dává možnost se posunout kupředu a kompletněji se usadit kdekoliv.

 

Tady je několik základních návodů pro nové usídlení ve vyšších královstvích:

 

Nepotřebujeme vystupovat ze svého středu. To znamená že nepotřebujeme nic “aktivovat”, léčit někoho či něco, pomáhat těm, kdo nás nepožádají, nic zachraňovat, a tak dál. To není naše místo a ani nikdy nebylo, někoho či něco zachraňovat.Tento druh povýšehého vměšování nyní není na místě. Pokud jsme schopni zůstat ve stavu tvořivosti, vědomi si svého úkolu a nadšení, pak všechno k nám dorazí bez námahy. Pokud se natahujeme či usilujeme, tehdy opouštíme místo vyššího království. Vyšší království je místo života. Když se pohybujeme dopředu, tlačíme na pilu či se pokoušíme něco dosáhnout použítím naší energie, tehdy nás vzšší království minou, jako bychom byli nedostupní. Nemůžeme být najiti, i když dveře jsou zrovna a právě tady.

 

Tvořivost je základním předpokladem ve vyšších královstvich. Život obsahuje nic než tvoření, pocity soucítění a lásky s těmi kdo stále trpí (když opustíme přebývání ve vyšší realite) a stělesňováním pokračujícího stupně napojení ke Zdroji, zatím co žijeme své životy (ne zatím co meditujeme - omlouvám se těm co medituji, ale tak to je v realitě vyšších království). Tvořivost je základním těžištěm po dobu co se nalezáme ve vyšších královstvích. Prožívání pocitů soucítění existuje pouze v realitě která vibruje níže, protože ve vyšších královstvích kde není utrpení už existovat nepotřebuje. Oteviráním se vyšším energiím prostřednictvím tvořivosti nás udržuje ve spojení se světem, s životem a s dále pokračující realitou. 

 

Ve vyšších královstvích jsme stále podporováni, protože ti kdo zde sídlí už transformovali hotně jejich hutnosti a tím jsou schopní podpořit druhé tvořivostí a účelem, ovšem, ne každý bude tvořit stejnou věc, či mít stejný úkol. Na této úrovni jsou blokády z níže vibrující energie  či pohledy na věci ze špatného úhlu prakticky vyřešeny. To nám nechává energii k přímému využití … k přímému zásahu bez všech těch oklik a výmluv.

 

Ti kteří obývají realitu vyšších království už nemohou být ve vztahu ke starému a venkovnímu světu. Už jim to nedává smysl. Ve vyšších královstvích nemusíme nachodit kilometry abychom se dostali přes ulici. Mnoho je čistčí a jednodušší ... snadnější a nenásilné … velice mirumilovné a světlé. Naše děti a dokonce i ti s autismem to vědí a musí existovat v této staré energii … Neumím si představit jak náročné to pro ně musí být.

 

Čím více času strávíme v realite vyšších království, tím více budeme od-pojeni od starého světa, který se rozpadá a stále se potýká s iluzemi a starými náhledy. Věz, že je to tak. Čím více jsme schopni se odpoutat tím se stáváme klidnějšími. Ano, je možné se kdekoliv udžovat se ve stavu míru a pokoje, avšak proces vzestupu je určen k vytváření kontrastů abychom byli podporování k vytváření nového světa a ponechání starého za sebou … starého kam se už vibračně nehodíme. Vyšší a nižší vibrace nemůžou spolu dlouho existovat na jednom místě.


Jak jsem zminovala už mnohokráte před tím, leden bude měsícem kdy kompletně zakotvíme. A tak máme ještě nějaký čas na dotvoření všech našich změn. Naše finanční situace se hodně změní a bude expandovat v lednu … budeme velmi podporování našimi předchůdci. A budeme velice pravděpodobně ve velimi nové realitě, jako bychom byli evakuování a seskočili z helikoptéry do nové země. (Mela jsem takový sen.)


Energie které dorazily portálem 11/11 jsou opravdu zajímavé. Doposud nikdy jsem necítila tolik lásky, míru, vzrovnanosti a klidu. Pokud jste je zatím nezažili, zkuste si pustit krásnou hudbu a jen být v klidu. Či možná se zaměřit na někoho koho milujete, a váš pocit lásky silně zintenzivní. A pamatujte, tak jako vždycky, že abychom se dostali do nebe musíme projít peklem … to je vždycky část cesty, ta která přináší největší odměnu. Však jen počkejme na energie 12. prosince! A buďme připraveni jít opravdu hluboko ….

Omluvám se ještě jednou za tak dlouhou odmlku v psaní. Je to nádherné, tak jako vždycky, psát znovu. A děkuji vám, tak jako vždycky, za nekončící podporu a péči …

Přeji Vám nebe ve Vašich srdcích, hvězdný svit ve Vašich duších a zázraky ve Vašich životech v těchto časech plných zázraků.

Na shledanou

Karen

 

Překlad: Rozárka


 
 

 

Mail list

Statistiky

Online: 1
Celkem: 94003
Měsíc: 474
Den: 14