Jdi na obsah Jdi na menu
 


Procházíme tunelem (15.1.2008)

2. 2. 2008
Zdravím Vás!

V současné době se nacházíme ve fázi, kdy procházíme jakýmsi tunelem mezi světy na „druhou stranu“, nacházíme se někde uprostřed kanálu zrození, nebo v „pořádném“ přechodu, jakkoli se to už rozhodnete nazvat.

Toto stádium vývoje je nezbytně nutné, ale je současně i ubezpečením o tom, že jsme již skutečně připraveni na to vstoupit do úplně nového světa, do úplně jiné reality.

Stejně tak, jako děti přicházejí na svět matčiným lůnem anebo Ti, kteří se ocitli blízko smrti zažívají tento pocit procházení „tunelem“, tak i my nyní zakoušíme to samé, ovšem za plného vědomí.

Opouštíme jednu realitu poté, co jsme kompletně přeměnili hutnější energie pro nadcházející poslední kolo (a to, co máme za sebou, bylo tedy pěkně dlouhé kolo!) a nyní zjišťujeme, že se nacházíme někde „mezi“. Už nežijeme v realitě starého světa s naprostým a úplným vědomím odloučenosti a proto si občas můžeme připadat jako mezi nebem a zemí. Ale přesto už ve vzduchu s naprostou jistotou cítíme, že za obzorem je zcela nový, vzrušující začátek.

Mnozí z nás jsou v různých úsecích tohoto tunelu nebo přeměny. Někteří již zcela „přistáli“ a přeměnu dokončili a jsou už „na světě“ a jiní jsou pořád ještě na cestě a stále hledají průzračnost a pocit sounáležitosti.

A co se týče příznaků cestování tunelem? Jsou jimi silné bolesti ve svalech, kolísavý krevní tlak a bolení hlavy, hluboké píchání v těle, zvonění v uších, mdlo, nevolnost od žaludku, střevní potíže, kašel a špatné dýchání, návaly a pocity zahlcení toxickými látkami, nespavost, dojem, že se naprosto všude cítíte nesví a říkáte si, kde byste se tak mohli cítit dobře, přičemž to zdánlivě vypadá, že není kde „hlavu složit“.

Samozřejmě necháváme tyto intenzivní zkušenosti spojené s čištěním a transmutací odeznít, podobně jako i uvolňujeme hutné energie, které se zdají, jako by se skoro všechny přivtělili v roce 2007 a dokončení tohoto procesu může chvíli trvat. Ale před tím, než vstoupíme do další vyšší sféry či reality, musíme být samozřejmě čistí a oproštěni od jakékoli zátěže nebo zbývajících energií zdlouhavého procesu, který nám rok 2007 přinesl.

Tím, že se nám podařilo úspěšně transmutovat tolik těžkých a temných energií minulosti, bylo mnoho vykonáno. V roce 2007 jsme byli zasaženi nesrovnatelně větším množstvím energií s nižšími vibracemi. Tudíž na základě zpracování těchto energií byla i naše planeta pozitivně ovlivněna a vývoj na ní se posunul kupředu. Byla to opravdu děsivá a současně obrovská zkušenost.
 
A nyní jsme tak blízko okamžiku, kdy vstoupíme na půdu nové země. Měsíc leden je příhodnou dobou, kdy můžeme „svázat uvolněné konce“, je vhodnou dobou pro vyřízení starých a dlouho odkládaných záležitostí a pro dotažení všech posledních detailů, což je nezbytně nutné kvůli tomu, abychom se mohli posunout vpřed do nové reality. A s retrográdním Merkurem v zádech, který bude couvat přesně od 28. ledna, bude tento proces podpořen a prodloužen ještě i do února, přičemž budeme mít v této době stejně tak i možnost započít již s novým životem.

Jste-li jedním z těch, kteří zažívají bolesti svalů, máte stažený krk a ramena, bolí Vás hlava a trpíte většinou zmíněných příznaků v tomto náporu energií pak vězte, že v okamžiku, kdy projdete tunelem přeměny tyto symptomy sami od sebe odezní a Vy se budete cítit jako znovuzrození. Zaplaví Vás světlo a Vy se budete cítit, jako když jste právě odložili břímě, které jste až doposud nesli a jako kdybyste se odpojili od staré reality neustálých bojů a bolesti a že jste náhle vykvetli do reality světla, radosti,potěšení, hluboké spokojenosti a s vědomím, že veškeré Vaše potřeby budou vždy uspokojeny bez jakéhokoli úsilí.

Tento neklid je součástí procesu posledního oprošťování se od všech nedobrot.Stejně tak, jako se teď každý jednotlivec „jedním vrzem“ zbavuje zbytků zkušeností, když prochází tímto procesem umírání v 3D realitě, zakoušíme před vstupem do vyšší dimenze velké uvolnění. Pouze prostřednictvím vzestupu můžeme umřít zaživa a tento proces nastává postupně. A přesto současný skok, který nyní prožíváme je vskutku hodnotný.

V oblasti Nového Mexika, kde v současné době žiji, je mnoho obrovských portálů a přístup
k nim je nastaven velmi zajímavým způsobem. Nejočividnější přístup k nejrozměrnějšímu portálu přitahuje všechny druhy energií tak, jak je mnoho rozličných forem vábeno k tomuto otvoru, až to vypadá, jako by chtěly vstoupit. Je zde ale rovněž i mnoho temnoty, a ta se snaží ucpat tento vchod a chtěla by proniknout dovnitř a každého rozhodit. A navíc se potom množství z nich obrátí zpátky, a to přímo úměrně tomu, jak nepříjemnosti a temnota odrazuje a odklání všechny ty, kteří inklinují k tomu vstoupit.

Náš přechodný činžovní dům je blízko vchodu do tohoto portálu. Je běžné vidět auta projíždějící
naší ulicí, která se potom otočí, a to právě vytvářejí tyto energie, které tak ale činí na všech úrovních. Pokaždé, když se odvážím vyjít si do této oblasti, jsem vážně upozorňována na to odejít odtamtud a vrátit se, jak je daná oblast přeplněna temnými energiemi, které tam ulpěly a snaží se dostat dovnitř.

To je však záměrem tohoto velkolepého plánu. Tyto vchody do vyšších dimenzí jsou vědomě
nastaven tak, aby se jevily nepříjemně a temně, a to proto, že většinu to poté odradí, oklame a ti se pak otočí a jdou pryč. A jestliže se někdo pokouší dostat touto bránou do vyšší dimenze s čistým úmyslem, více než pravděpodobně učiní nějakou nepříjemnou zkušenost.
 
Ale jakmile se jednou ocitnete na druhé straně, je to potom už úplně o něčem jiném a může
být pro každého obtížné tuto realitu opustit, jakmile jsme tam jednou dorazili. Je to realita a energie natolik oproštěná od starého světa a všeho, na co jsme zvyklí, že by si mohl jeden pomyslet, že se ocitl v ráji na zemi. Říkám Vám to z toho důvodu, že je to tak podobné tomu, co většina z nás poslední dobou prožívala. Proto musíme projít temnotou, abychom se dostali do nebe, ale musíme se tam dostat nenásilným způsobem oproštěným od tužeb ega.

Přicházíme tam poté s tím, že jsme zbaveni naší arogance a rovněž s tím, že to je již fakt a ne jen naše pouhá smyšlenka. Dochází k tomu prostřednictvím jemného přijetí, ochoty propustit všechno, čím jsme byli až dosud odrazováni a pomocí hluboké víry, jíž jsme byli vedeni na dokonalé místo a k dokonalým okolnostem pro naši další úroveň bytí, přestože si to zatím vůbec nemusíme uvědomovat.

Občas to vypadá tak, že Zdroj či naše duše ví mnohem víc než my, co se týče toho, co je pro nás nejlepší. A v okamžiku, kdy dorazíme na toto nové místo, můžeme se ze začátku skutečně cítit trochu nepohodlně, jak je to pro nás všechno nové. Je to proto, že jsme se zbavili takového množství „starého“ a nyní máme zkrátka nový „ohoz“, na který si musíme zvyknout. Ale pokud dokážeme pobrat a přijmout skutečnost, že tento úplně nový domov je tak dokonalý, jak jenom může být a že je to to nejlepší pro naše nové já a naši novou realitu a když uvěříme, že je to všechno správně načasované, můžeme potom zažít více radosti, lásky, nadšení a spokojenosti, než jaké jsme kdy poznali.

To, co jsme tak důvěrně znali, je v nenávratnu. Již je to přežité. Naše staré zóny pohodlí zanikly. Tím, že máme vůli zbavit se starého „porostu“ a formy bezpečí může jedině napomoci tomu, že nám bude umožněno projít branou této úplně nové reality.

Jsou zde tací, kteří se připravovali na svoje největší touhy dlouhou dobu. Čekali na správnou chvíli, přestože si to nemuseli vůbec uvědomovat. Mohli zažít chybné starty, vlastní rozhození a to, že se zdánlivě na chvíli ocitli zcela mimo, jak se jejich touhy prohlubovali, jak se stávali tak zcela přirozenými a po tak dlouhou dobu, až nemohli pochopit, proč se ještě nezhmotnili. „Koneckonců, nebyl to zde můj úkol?“

 Jsou zde tací, jejichž nejbujnější sny by mohli vypadat, jako že se nesplnily, ale po té, kdy se uvolnilo špatné pojetí světa a tužby ega prostřednictvím procesu posledních několika let, se tyto touhy mohly změnit nebo se staly čistšími.

 Ale nyní jsme již připraveni zhmotnit naše nejhlubší touhy. Konečné, ach konečně. Ten čas právě nadešel. Je zde doba k naplnění všeho, co jsme kdy chtěli, co jsme si kdy přáli a po čem jsme kdy toužili. Je to čas, kdy se naše sny stanou skutečností. Již více se nebudeme pokoušet dosáhnout cíle, dostat se na „palubu“, skrze léčení, učení a podobně. Ty dny jsou již u konce (ačkoli tyto metody budou některými stále používány, aby napomohli těm, kteří jsou stále v přechodu a na různých úrovních).

Nyní vskutku vstupujeme na úplně novou půdu a do úplně nové skutečnosti planety Země. Vstoupili jsme na nové pole působnosti. Dostali jsme se sem, kde budeme nyní tvořit, hrát si s energiemi a zhmotňovat si všechno, co budeme chtít, aniž nám do toho bude kdo zasahovat.

Někteří můžou být tak navyklí tomu, že jim pořád někdo něco diktoval, že jim tento druh svobody bude připadat nepohodlný. Tak jako pro psa, který byl celý život přivázán na řetězu a nyní ho z něj pustili, může pro mnohé tato změna představovat doslova šok. Pro ty z Vás to může být záležitostí znovuzískání své vlastní pravé ztracené síly. Ale pro ty, kteří již poznali, co jejich pravá síla skutečně představuje, to může být čas někdy až nezvladatelný.

Právě teď se rodí spousta dětí. Přicházejí, aby poznaly novou planetu Zemi. Vědí, že „pobřeží“ je již čisté. Přicházejí v masách. Přicházejí s velkou silou, vtipem a hrůzu nahánějícími sny (ovšem v tom nejpozitivnějším slova smyslu) tvořit a nastolit novou realitu. Budou sloužit ve jménu posunu a ztělesnění těchto vyšších energií. Jsou částí toho nového. Jsou úplně novou rasou, než jaká tu kdy byla. Nyní jsme překonali velikou překážku vývoje a tito maličcí zajistí, aby tato nová hladina zůstala nedotčená a stabilizovala se. Velmi dobře jsou si toho vědomi a přesně vědí, co dělají.

Budou trvat na nastolení nové reality a nic jiného už nepřijmou. Jsou skutečně velice odhodlaní. Budou zde působit jako průkopníci nové fáze, která právě přichází. Představují zcela novou vlnu. A ta je teda pořádná. Volí si narodit se v čase nových začátků, právě když tento čas přináší zcela novou energii s níž rezonují, což je současně paprsek či úroveň vibrace, kterou mohou snadněji přijmout.

A zatímco tito malí a naše ostatní děti budou tvořit to nové, mnoho z nás, dětí, co zde udělaly boom, si bude moci konečně odpočinout a prostě si jen vychutnávat radost a potěšení z tohoto nového počinku. Můžeme si dát chvilku pauzy, nechat se opečovávat, tvořit si život podle svých představ a sklízet plody dokonaného velkého díla.

Co je Vaší největší touhou, Vaším nejodvážnějším snem, Vaším nebem na zemi? Jakou radost chcete prožívat? Jaké povinnosti budete konečně připraveni vynechat? Jaký druh pohody poznáte? Jak to všechno vypadá? Budete připraveni a ochotni prožít velkou změnu?

 Přeji Vám Nebe ve Vašem srdci, záři hvězd ve Vaší duši a zázraky ve Vašem životě v těchto podivuhodných časech.

Tak do příště
Karen

Přeložila Lenka B.


 
 

 

Mail list

Statistiky

Online: 1
Celkem: 94003
Měsíc: 474
Den: 14